Hukuki Bildirimleriniz İçin
Elektronik TEBLİGAT
e-Tebligat artık UYAP'ta !

Uyap Uygulamalarında elektronik tebligat alt yapısı tamamlanarak 29.06.2015 tarihi itibariyle tüm Türkiye’de hizmete başlamıştır.

E-Tebligattan Kimler Faydalanabilir?

Elektronik tebligat alan tüm gerçek ve tüzel kişiler yaralanabilir.

Elektronik Tebligatı Uyap Uygulamalarında Nasıl Kullanabilirim?
Geçerli elektronik tebligat adresinizin yazışma adresi olarak kullanılması için ;
Avukat Yönünden : E-imza ile avukat portal sistemlerinden UYAP'a girilerek
gerekli ayarların yapılması.
Diğer Kullanıcılar Yönünden : Dosyanızın bulunduğu yargı veya yardımcı
birimlerine dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

E-Tebligat Nedir ?


Tebligat Kanunu 7/a maddesi ve elektronik tebligat yönetmeliğine göre tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla gönderilen bildirimdir. Fiziki ortamda yapılan tebligatla aynı sonuçları doğurmaktadır.

Elektronik Tebligatın Faydaları Nelerdir?


Fiziki ortamda haftalar süren tebligat işlemi, elektronik ortamda saniyeler içinde tanımlanmaktadır. Tebligat elektronik ortamda okunmadığı takdirde beşinci gün sonunda okunmuş sayılmaktadır. Fiziki ortamda tebligat ücreti 10,00-TL iken elektronik ortamda 4,50-TL olarak belirlenmiştir. Elektronik ortamda tebligat yapıldığı takdirde hiçbir çıktı alınmayacağı için doğanın korunmasına fayda sağlanmış olacaktır. Elektronik ortamda yapılan gönderilerin ne zaman yapıldığı, göndericinin ve alıcının kim olduğu, gönderilen iletinin ve eklerinin ne olduğu aşamaları veri tabanında tutulmaktadır. Bu sayede gönderici taraf da kendisine ulaşmadığıve iletim zamanını inkar edememektedir.

E- Tebligat Adresi Nasıl Alınır?Elektronik tebligat adresi, aşağıdaki kayıtlı elektronik posta hizmeti sağlayıcılarından temin edilebilir.

-Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) -TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Tİcaret A.Ş.(TNB KEPHS)

-TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Tİcaret A.Ş. (TÜRKKEP)

-Internech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi (INTERKEP)

-Efinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Ananim Şirketi .

E- Tebligat Zorunlu mudur?Elektronik, Tebligat Kanunu ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği gereğince; ananim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunludur. Ancak zorunlu bir sebeple elektronik tebligat yapılamaması halinde müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı belirtilerek diğer usullerle tebligat yapılabilir. Gerçek kişiler ve diğer Tüzel kişiler için ise isteğe bağlıdır.